ეიპიემ ტერმინალსი ფოთისთვის

პროგრამის ეიპიემ ტერმინალსი ფოთისთვის (APMTerminals4Poti) ფარგლებში ბიზნეს გეგმების მიღება დაიწყო!

პროგრამა „ეიპიემ ტერმინალსი ფოთისთვის“ მიზნად ისახავს ქ. ფოთში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის გზით. პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს დამწყებ და გამოცდილ მეწარმეებს კონკურსის წესით მოიპოვონ თანამონაწილეობრივი მიზნობრივი დაფინანსება (არაუმეტეს 4000 ლარისა) და გაიუმჯობესონ ბიზნესის კეთების უნარ-ჩვევები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ფოთში 80-ზე მეტი მცირე ბიზნეს პროექტის დაფინანსება, რის შედეგადაც შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, ხოლო ფოთის მოსახლეობისთვის გაუმჯობესდება წვდომა სასურველ პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე.

პროგრამა ფინანსდება „ეიპიემ ტერმინალს ფოთის“ - სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ მიერ  

პროგრამას ახორციელებს ა.ა.ი.პ. ექსპორტის განვითარების ასოციაცია 

 ბიზნეს გეგმების კონკურსი დაიწყო 

იმ პირებს, რომლებმაც გაიმარჯვეს ბიზნეს იდეების კონკურსში და გაიარეს ბიზნეს გეგმის მომზადების ტრენინგი, საშუალება აქვთ შემოიტანონ ბიზნეს გეგმები.

ბიზნეს გეგმის განაცხადის შევსების წესი:

• ბიზნეს გეგმის განაცხადი ივსება მხოლოდ ელექტრონულად

• განაცხადი უნდა შეივსოს ქართულ ენაზე

• ხელნაწერი ან/და დასკანირებული განაცხადები არ მიიღება

• განაცხადის შევსების ბოლო ვადა არის 1 ივნისი, 2021

 ბიზნეს გეგმის ფორმა >>

ბიზნეს გეგმის შევსებამდე დეტალურად გაეცანით შემდეგ დოკუმენტებს:

1. პროგრამაში მონაწილეობის სავალდებულო კრიტერიუმები და პრიორიტეტული უფლებები

2. ხარჯების მიზნობრიობა და შესყიდვის წესი

3. ხშირად დასმული კითხვები

ეტაპები და ვადები

alt