პუბლიკაციები და კვლევები

წელი: 2018
ავტორი: Gateway & Partners
დამკვეთი: ევროკავშირი საქართველოსთვის
სრული დასახელება: დაფნის ფოთოლი გერმანიის ბაზარზე
მოკლე აღწერა: დაფნის ფოთლის გაყიდვების სტატისტიკა, გაყიდვების არხები, ეტიკეტირების ინსტრუქცია და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები გერმანიის ბაზარზე.
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:


წელი: 2018
ავტორი: Gateway & Partners
დამკვეთი: ევროკავშირი საქართველოსთვის
სრული დასახელება: მარცვლეული გერმანიის ბაზარზე
მოკლე აღწერა: მარცვლეულის გაყიდვების სტატისტიკა, გაყიდვების არხები, ეტიკეტირების ინსტრუქცია და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები გერმანიის ბაზარზე.
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2018
ავტორი: Gateway & Partners
დამკვეთი: ევროკავშირი საქართველოსთვის
სრული დასახელება: მშრალი ხილი (ჩირი) გერმანიის ბაზარზე
მოკლე აღწერა: ჩირის გაყიდვების სტატისტიკა, გაყიდვების არხები, ეტიკეტირების ინსტრუქცია და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები გერმანიის ბაზარზე.
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2018
ავტორი: Gateway & Partners
დამკვეთი: ევროკავშირი საქართველოსთვის
სრული დასახელება: ნიორი გერმანიის ბაზარზე
მოკლე აღწერა: ნივრის გაყიდვების სტატისტიკა, გაყიდვების არხები, ეტიკეტირების ინსტრუქცია და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები გერმანიის ბაზარზე.
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2018
ავტორი: Gateway & Partners
დამკვეთი: ევროკავშირი საქართველოსთვის
სრული დასახელება: თაფლი გერმანიის ბაზარზე
მოკლე აღწერა: თაფლის გაყიდვების სტატისტიკა, გაყიდვების არხები, ეტიკეტირების ინსტრუქცია და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები გერმანიის ბაზარზე.
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2018
ავტორი: Gateway & Partners
დამკვეთი: ევროკავშირი საქართველოსთვის
სრული დასახელება: სოკო გერმანიის ბაზარზე
მოკლე აღწერა: სოკოს გაყიდვების სტატისტიკა, გაყიდვების არხები, ეტიკეტირების ინსტრუქცია და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები გერმანიის ბაზარზე.
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2017
ავტორი: ექსპორტის განვითარების ასოციაცია
დამკვეთი: USAID REAP-ის პროექტი საქართველოში
სრული დასახელება: ქართული დაფნა და მისი საექსპორტო პოტენციალი
მოკლე აღწერა: ქართული დაფნის წარმოება, ადგილობრივი ბაზრის მიმოხილვა, დაფნის საერთაშორისო ბაზრის მიხოხილვა, გაყიდვების სტატისტიკა, პოტენციური საექსპორტო ბაზარი ქართული დაფნისთვის.
ენა: ქართული
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2017
ავტორი: ექსპორტის განვითარების ასოციაცია
დამკვეთი: ევროკავშირი საქართველოსთვის
სრული დასახელება: ბროშურა - DCFTA
მოკლე აღწერა: DCFTA-ის ძირითადი თავები და შინაარსი
ენა: ქართული
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2016

ავტორი: რეფორმატიქსი
სრული დასახელება: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავება (რა, რატომ და როგორ?)
ენა: ქართული
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2016

ავტორი: რეფორმატიქსი
სრული დასახელება: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავება (რა, რატომ და როგორ?)
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2017
ავტორი: თამარ ხურცია, მარიამ ჩალაური
სრული დასახელება: DCFTA - ინფოგრაფიკა
ენა: ქართული
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2018
ავტორი: ექსპორტის განვითარების ასოციაცია
დამკვეთი: საქართველოს ეროვნული ბანკი
სრული დასახელება: მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება
ენა: ქართული
დოკუმენტის ტიპი:

წელი: 2018
ავტორი: ექსპორტის განვითარების ასოციაცია
დამკვეთი: საქართველოს ეროვნული ბანკი
სრული დასახელება: მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება
ენა: ინგლისური
დოკუმენტის ტიპი:საკონტაქტო ინფორმაცია

შროშის 8/10, მე-2 სართული, ბინა 4. თბილისი, საქართველო
+995 032 2147498
+995 558 697811
საფოსტო ინდექსი: 0179

შემოგვიერთდით Facebook-ზე